Samen zijn wij PRO

GroenLinks, PvdA en fractie D66 en dorpsgenoten die geen lid zijn van een landelijke partij gaan aan de slag als PRO. We trokken al samen op als oppositie binnen de gemeenteraad. Door als één blok de verkiezingen in te gaan bieden we een krachtig tegenwicht aan de grotere, gevestigde orde. Ook bieden wij als nieuwe, lokale partij een plek aan kiezers, die zich niet thuis voelen bij een van de ‘landelijke’ partijen maar wel vooruitstrevend willen stemmen.

ja! ik word PRO lid!

kandidaten & lijsttrekker 2022

Sjanne Quellhorst

Sjanne Quellhorst

Lijsttrekker PRO 2022

“Als lijsttrekker wil ik de mensen laten zien dat in de lokale politiek ook voor nieuwe gezichten en frisse winden plek is. Ik wil binnen de gemeente ook het geluid van jonge mensen (van leeftijd en geest) vertegenwoordigen.”

Wiel Blezer

Nummer 2  PRO

“Door krachten te bundelen vormen wij een goed alternatief bij de volgende verkiezingen. Ga uit van de kracht van de lokale mensen”

Franklin Boon

Nummer 3  PRO

“Met nieuwsgierigheid, betrokkenheid, inzet en bezieling kunnen we samen het onmogelijke mogelijk maken..”

Cor Hanssen

Nummer 4  PRO

“Als nieuwe, lokale progressieve partij kunnen wij er voor zorgen dat die broodnodige bestuursomslag er gaat komen : dat het beleid van onze gemeente gericht is op het welzijn van haar burgers, en dat die burger daar ook in wordt gehoord.”

Ron Mourmans

Nummer 5  PRO

“Ik sta als eerste niet partijgebonden lid op plaats 5 op de kieslijst. Met PRO wil ik in de raad een frisse, progressieve rood-groene wind door de gemeente Eijsden-Margraten laten waaien.”

Paula Corsten

Nummer 6  PRO

“Meer dialoog voeren in plaats van debat. Zo kunnen we voor iedereen acceptabele stappen zetten naar een gezonde en fijne gemeente om in te leven.”

Peter Peters

Nummer 7  PRO

“Er moet verandering komen in de bestuurscultuur van onze gemeente, dan gaat het niet om de regels en procedures, maar vooral om mentaliteit en integriteit.”

Jef Gilissen

Nummer 8  PRO

Als geboren en getogen Eijsdenaar, voel ik mij sterk betrokken bij het wel en wee van de inwoners: zowel van jongeren en nieuwkomers als van de oudere generaties.

Marianne Sepp

Nummer 9  PRO

“Het is belangrijk dat de inwoners van Eijsden Margraten zich thuis voelen in de gemeente. Passende woningen voor starters en ouderen. Huurwoningen voor mensen met een kleinere portemonnee.”

Jef van Wissen

Nummer 10  PRO

“Door bundeling van de drie partijen kan het tegenwoordige eenzijdige beleid doorbroken worden en de stem van de minderheid gehoord en  in de besluitvorming meegenomen worden.”

Jean Debeij

Nummer 11  PRO

“Ik zet me als onafhankelijk lid in voor PRO omdat samenwerking het progressieve geluid in onze gemeente versterkt”

Bets van den Abbeele

Nummer 12  PRO

“Ik voel me betrokken bij de sociale samenleving en houd van natuur en cultuur. PRO staat voor mij voor deze waarden en ik ben er trots op daaraan mee te mogen doen.”

Jacques Vriens

Jacques Vriens

Nummer 13   lijstduwer PRO

“Ik hoop dat PRO gaat zorgen voor een ander ‘klimaat’ in onze dorpen, zodat er geen besluiten meer worden genomen, waarvan vooraf duidelijk is dat veel inwoners hier niét gelukkig mee zijn.”

Onze bestuursleden

secretaris

“Opgewekt een nieuwe tijd tegemoet met ruimte voor iedereen. Geen contra, maar PRO”

bestuurslid

“Ik wil met PRO mensen bereiken die zich niet met een partij verbonden hebben, maar zich wel kunnen vinden in onze progressieve agenda.”

bestuurslid

“Als nieuwe, lokale progressieve partij kunnen wij er voor zorgen dat die broodnodige bestuursomslag er gaat komen : dat het beleid van onze gemeente gericht is op het welzijn van haar burgers, en dat die burger daar ook in wordt gehoord.”

penningmeester

“Ik zet me als onafhankelijk lid in voor PRO omdat samenwerking het progressieve geluid in onze gemeente versterkt”

voorzitter

“Samen kunnen we het verschil maken in onze gemeente om te zorgen dat onze progressieve overtuiging uitgedragen wordt”.

Team communicatie

De mensen die zich bezig houden met publiciteit voor PRO. Ze houden onze website bij, zorgen voor reuring op social media, organiseren PRO-activiteiten rondom actuele thema’s.

nr. 2 op de lijst

LIJSTTREKKER 2022

kandidaat raadslid

foto: lukas van der hijden

team communicatie

nr. 3 op de lijst

bestuurslid

Leden van onze steunfractie

Steunfractieleden zijn ‘burgerleden’ die niet gekozen zijn in de gemeenteraad maar die onze raadsfractie wel bijstaan met specifieke expertise.