GroenLinks, de PvdA en fractie D’66 in Eijsden-Margraten zijn onder de naam PRO samen de verkiezingen van 2022 ingegaan.

Samen met elkaar en samen met nieuwe, onafhankelijke PRO leden bieden we als één sterke fractie een krachtig tegenwicht aan de gevestigde orde. Samen staan we sterker dan drie losse, kleine fracties. Er hebben zich al de nodige nieuwe onafhankelijke progressieve leden aangesloten.

Waar staan we voor?

  • Voor ons staat voorop dat iedereen zich thuis moet kunnen voelen in onze dorpen.
  • Eijsden-Margraten is een groene gemeente met veel buitengebied en belangrijke natuur. PRO wil daarom héél zorgvuldig omgaan met onze omgeving.
  • PRO vindt het van belang dat kinderen en jongeren een goede start kunnen maken door te zorgen voor een veilige omgeving en goed bereikbaar basis- en voorgezet onderwijs.
  • De ouderen in onze gemeente willen wij stimuleren actief te blijven, sámen met anderen. Wij willen graag dat ze vanuit hun kennis en ervaring hun bijdrage blijven leveren aan onze gemeenschap.
  • Verenigingen, harmonieën, schutterijen en bibliotheken zijn belangrijk voor onze samenleving. Zij verdienen dan ook onze steun. Tegelijkertijd willen wij ook nieuwe ontwikkelingen alle kansen geven, zowel op cultureel als maatschappelijk gebied.
  • PRO staat positief tegenover de bedrijven, zowel ín onze dorpen als op de bedrijventerreinen. Zij zorgen voor werkgelegenheid. De gemeente let daarbij heel zorgvuldig op de handhaving van de milieuregels en eventuele overlast. Daarnaast is het belangrijk dat er voor mensen die buiten onze gemeente werken goed openbaar vervoer is.
  • PRO wil graag over grenzen heen kijken en daar waar mogelijk samenwerken met andere dorpen en steden in de Euregio.
Download onze Beginselverklaring (Pdf)

Ons programma 2022-2026

Op 16 maart 2022 waren de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van Eijsden-Margraten. Het verkiezingsprogramma voor deze periode is vastgesteld na levendige discussies op de plenaire ledenvergadering in november ‘21. Uiteindelijk leidde dit tot het programma, dat bepalend is voor onze standpunten in de lopende raadsperiode.

Waar we voor staan en gaan is hierin vastgelegd. Hier kunt u ons aan houden – en op aanspreken.

Download ons verkiezingsprogramma (Pdf)