Deze website is een officieel communicatiekanaal van de vereniging / lokale politieke partij PRO Eijsden-Margraten.

De bijdragen op deze pagina’s en op onze social media-kanalen komen tot stand door de inbreng vanuit actieve leden. Niet alle berichten zijn formele partijstandpunten: veel van de inhoud is bedoeld om de discussie in alle openheid te voeren met betrekking tot zaken die spelen in de lokale politiek, maar ook tot zaken die de belangstelling van onze leden hebben in bredere maatschappelijke zin, dus ook (inter-) nationale onderwerpen als welzijn, solidariteit, zorg, onderwijs, economie, cultuur, duurzaamheid en klimaat.

Officiële partijstandpunten
zijn gebaseerd op de Beginselverklaring en worden uitgewerkt in het Verkiezingsprogramma en verwoord in de gemeenteraad door onze fractieleden en in communiqués en brieven, die als zodanig worden gecommuniceerd, óók via deze website.

Beloningsbeleid
De vereniging werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers. Aangezien het een lokale politieke partij betreft ligt het ook niet de verwachting dat dit zal wijzigen. Inhuren van professionele ondersteuning is eveneens niet aan de orde en mocht dit in de toekomst noodzakelijk blijken dan zal dit zonder dienstverband, op basis van facturatie geschieden.

Privacybeleid
Het privacybeleid t.a.v. de omgang met persoonsgegevens volgens de voorgescherevn wetgeving (‘AVG regels’)  staat verwoord op een aparte pagina – zie de link beneden.

Gegevens, statuten, beginselverklaring
De vereniging PRO Eijsden-Margraten staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 80368425.
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informatienummer) is 861649722.

statuten / oprichtingsakte (Pdf) (deels geanonimiseerd vanwege privacy)

beginselverklaring (Pdf)

privacypagina

Contactinformatie

Secretariaat
PRO Eijsden-Margraten

T 06 -83 551 888
Eijkerstraat 46, 6269 BN  Margraten
info[a]PRO-eijsdenmargraten.nl

ja! ik word PRO-lid!