PRIVACYVERKLARING

Iedereen heeft recht op bescherming van persoonlijke informatie. Daarom staan wij achter de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om ons werk te kunnen doen moeten we persoonsgegevens opslaan en verwerken. Wel wegen we bewust af wat we wel en niet opslaan. Welke gegevens we van je vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toeziet hoe er binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens en hoe lang we je gegevens bewaren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door PRO-EIJSDEN-MARGRATEN. 

PRO-Eijsden-Margraten kan de volgende gegevens van u verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer en andere gegevens die betrekking hebben op uw contributie of donatie

Doelstelling en grondslag
PRO-Eijsden-Margraten verwerkt gegevens die u aan ons verstrekt per telefoon, email, of een schriftelijke overeenkomst. Afhankelijk van het doel gebeurt dit op basis van een wettelijk verplichte grondslag of een gerechtvaardigde grondslag. Wij verwerken gegevens voor de volgende doeleinden:

Het afhandelen van betalingen en het uitvoeren van overeenkomsten
Contact met u op te nemen als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om meer informatie te verstrekken
Het bedanken van nieuwe leden en / of donateurs
Informeren van leden en relaties over actuele zaken.

Verstrekking aan derden
PRO-Eijsden-Margraten verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van PRO-Eijsden-Margraten of u bepaalde werkzaamheden verrichten (de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder). Deze treden op als verwerker van de gegevens van PRO-Eijsden-Margraten, op basis van een verwerkersovereenkomst.

Wanneer iemand de website bezoekt en/of lid of donateur wordt, bewaart het PRO-Eijsden-Margraten de persoonsgegevens voor de termijn van twee jaren wanneer zij dit relevant acht. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij PRO-Eijsden-Margraten op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

U mag PRO-Eijsden-Margraten vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u PRO-Eijsden-Margraten  verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info[a]PRO-eijsden-margraten.nl

PRO-Eijsden-Margraten houdt zich het recht voor deze privacy policy te wijzigen met in achtneming van de AVG. Via de website wordt de actueel geldende privacy policy weergegeven.

Cookie statement
PRO-Eijsden-Margraten maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein, eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken.

Soorten cookies
Cookies zijn te verdelen in twee soorten:

Functionele Cookies
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. Wij gebruiken deze cookies om uw voorkeuren te kunnen onthouden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die gebruikt worden om u nadat u ingelogd bent te kunnen blijven herkennen. Op deze manier hoeft u niet bij ieder bezoek opnieuw uw gegevens in te typen. Ook wordt uw taalvoorkeur op deze manier onthouden.

Anderssoortige cookies
Daarnaast gebruikt PRO-Eijsden-Margraten cookies om webstatistieken bij te houden. De analysesoftware (Google Analytics) is zodanig ingesteld dat de gegevens niet te herleiden zijn tot individuele gebruikers. Ook worden de gegevens op generlei wijze gedeeld of ingezet voor commerciële activiteiten door Google of door derden. Verder maken we gebruik van sociale mediafunctionaliteit om eenvoudig pagina’s te kunnen delen. Hiervoor wordt functionaliteit van Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram etc. ingezet. Verlaat u via een van deze media onze site, dan heeft PRO-Eijsden-Margraten verder geen invloed op de cookies die zij plaatsen. Dit laatste geldt voor alle derden waarnaartoe vanuit onze site verwezen wordt.

Blokkeren van Cookies
Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de PRO-Eijsden-Margraten websites mogelijk niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Cookies achteraf verwijderen
Na het bezoek aan PRO-Eijsden-Margraten.nl  kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 DECEMBER 2020. Heb je vragen of klachten over deze privacyverklaring? We helpen je graag verder via: info[a]PRO-eijsdenmargraten.nl

Contactinformatie

Secretariaat
PRO Eijsden-Margraten

T 06 -83 551 888
Eijkerstraat 46, 6269 BN  Margraten
info[a]PRO-eijsdenmargraten.nl

ja! ik word PRO-lid!