Samen voor een sociale en duurzame toekomst in onze gemeente

PROgressief Eijsden-Margraten

GroenLinks, PvdA en de voormalige fractie D66 zijn onder de naam PRO samen aan de slag voor Eijsden-Margraten. En voor u. En met u.
Ook partij-onafhankelijke PRO-leden doen mee.
Eén fractie, één nieuwe lokale partij met de blik op de toekomst en met oog voor tradities.
Samen staan we voor vooruitgang. Voor solidariteit. Voor verantwoordelijk omgaan met elkaar en met onze omgeving.
PRO: voor je dorp, voor de wereld, voor je kinderen!
wie zijn wewat willen wedoe mee

Nieuws

Meer nieuws
ja! ik wil de PRO nieuwsbrief

fractiedossier

Alles wat u weten wilt over de activiteiten en standpunten van onze raadsfractie keurig bij elkaar. Ingediende vragen, bijdragen aan discussies, standpunten et cetera. 

naar het fractiedossier

Wie zijn we

PRO is de lokale progressieve samenwerkingspartij

PRO zorgt voor een breed lokaal progressief geluid. Samen zijn we in de gemeenteraad een factor van betekenis. PRO bestaat uit leden van D66, GroenLinks, PvdA en er zijn al flink wat niet-partijgebonden leden. Samen vormen we een team dat niet wegloopt voor verantwoordelijkheid. Met oog voor de lokale aanpak, voor veiligheid, culturele eigenheid en diversiteit én voor vernieuwende initiatieven. Ook grote zaken als klimaat, zorg, post-corona economie en stikstofproblematiek stellen eisen aan lokaal bestuur. Het gaat om het nu én om de toekomst.

PRO ziet deze uitdagingen als kansen die we samen aanpakken. Doet u mee?

Over PRO & de Raadsfractie
tussen Cadier en Keer en Bemelen foto: lukas van der hijden

De uitdagingen van onze tijd zijn kansen om verantwoord met de toekomst om te gaan. Dáár staat PRO voor. Want die toekomst is van jou en van je kinderen.

20151004_21 (Medium)

Positief de toekomst tegemoet: samen aan de slag voor je dorp, voor onze gemeente, voor onze wereld.
Doe je mee?

Wat willen we

Lokaal beleid mag niet blijven hangen in mooie woorden

Het gaat om de daden: Hoe richten we de omgeving in? Hoe maken we de energietransitie waar? Hoe versterken we de positie van onze boeren met circulaire landbouw? Hoe gaan we om met onze dorpsgenoot die onze solidariteit nodig heeft?  Hoe brengen we kwaliteit in ons toerisme zonder massale ‘pretherrie’? Hoe zorgen we ervoor dat we met recht het label CittaSlow voeren?

Wat betekent dit concreet? Voor mij, voor mijn dorp, mijn ouders, mijn buren en mijn kinderen? Lees onze visie in ons programma: dáár staan wij voor!

Meer over ons programma

Doe mee

PRO in alle kernen

PRO wil een klankbord zijn voor elk dorp. Wat leeft er in uw dorp? Doe mee, en laat het ons weten. Naast de raadsleden zijn er nog velen die zich inzetten voor een progressief beleid. De steunfractieleden, vrijwilligers, ons bestuur en natuurlijk jullie, de inwoners uit alle kernen van de gemeente.

Wat kun jij doen?

Kies voor de toekomst, kies voor vernieuwing. Wil je nog meer betekenen voor je dorp, je buren, je gezin en de wereld? Sluit je aan en doe mee als je óók gelooft in de toekomst!

Hoe kun je meedoen?
Noorbeek_001

Wat kun jij doen?
Sluit je aan en doe mee, denk mee en beslis mee als je óók gelooft in de toekomst!

Onze fractie bestaat uit 4 mensen:  samen met de steunfractie zijn ze aan de slag om Eijsden-Margraten optimaal de toekomst in te leiden:

Voor je dorp, voor de wereld, voor je kinderen!

Sjanne Quellhorst

Sjanne Quellhorst

“Ik ben als GroenLinkser in PRO gestapt. Als fractieleider wil ik laten zien dat in de lokale politiek ook voor frisse wind plek is. Ik zal nadrukkelijk ook van jonge mensen vertegenwoordigen: jong van lichaam en van geest!”

Wiel Blezer

“Als PvdA man heb ik de rotsvaste overtuiging dat we hier door krachten te bundelen een goed alternatief vormen voor oude partijen. Ga uit van de kracht van de lokale mensen”

Franklin Boon

“Ik ben van huis uit D66, al sinds de oprichting van die partij. Maar in PRO kunnen we met nieuwsgierigheid, betrokkenheid, inzet en bezieling samen het onmogelijke mogelijk maken..”

Ron Mourmans

“Ik was het eerste niet partijgebonden lid op de kieslijst. Met PRO wil ik in de raad een frisse, progressieve rood-groene wind door de gemeente Eijsden-Margraten laten waaien.”

Alle mensen