‘HALLO PRO’

4 avonden rond interessante en relevante maatschappelijke thema’s
 1. Duurzaam & Realistisch: donderdag 23 september Cadier & Keer
 2. Actief & Gelukkig – volg ons voor datum & locatie
 3. Gezond & Veilig – volg ons voor datum & locatie
 4. Groen & Ondernemend – volg ons voor datum & locatie

1. HALLO PRO: DUURZAAM & REALISTISCH

donderdag 23 september 19:30 – 21.30 uur
Campus Heerdeberg  |  pater Kustersweg 6  |  Cadier & Keer

Bijna was de oude technische school in Cadier en Keer gesloopt. Het gebouw werd verkocht aan iemand met een plan dat past in de groene, kwetsbare omgeving grenzend aan het Savelsbos. De oude LTS wordt nu door José de Goede opgeknapt om het middelpunt te worden van Campus Heerdeberg, waar natuur, voeding, cultuur, recreatie en educatie elkaar vinden en versterken.

Henny Pelsers richtte in 2019 samen met Jan Bijen (PROgressief Beek) en Jacques de Zeeuw (voormalig medewerker van Deloitte) de Beekse Energie Coöperatie (BEC) op. We ontmoetten Henny Pelsers bij een bijeenkomst over zonnepanelen. Wat hij vertelde over het oprichten van een energiecoöperatie, de voordelen ervan voor de gemeenschap, maar zeker ook de valkuilen, vonden we dusdanig interessant dat we het graag voor het voetlicht willen brengen.

Hoe, wat en wat niet als je een energiecoöperatie wil beginnen
Kinderen hebben de toekomst, maar hoe geven zij hem straks door?

Eijsden-Margraten heeft SKEM (Structurele Kunst- en cultuureducatie Eijsden-Margraten) Dit is een programma dat door lokale vakdocenten is ontwikkeld. Het programma biedt een doorlopende leerlijn in de vakken beeldend, muziek en theater. Het lesplan is zo opgebouwd dat de leerlingen gedurende hun basisschooltijd zich steeds meer bewust worden van de wereld om hen heen en wat daarin te vinden is. Ze bouwen zo samen aan bewustwording en burgerschap. Dit wordt versterkt doordat het curriculum gekoppeld is aan duurzaamheid, afval, recycling, natuur- en landschapsbeleving, passend bij de Cittaslowgedachte en door de inzet van de 21e -Eeuwse Vaardigheden en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dorieke Schreurs laat zien hoe dat in de praktijk kan uitzien.

Een alternatief voor zon en wind?
De energietransitie en werkgelegenheid

We gaan anders werken, er komen andere banen en er worden andere eisen gesteld aan werk. Hoe voorkomen we dat mensen buiten de boot vallen? Wat is er nodig om de arbeidsveranderingen die bij de energietransitie horen soepel te laten verlopen? Wat moet geregeld worden zodat mensen meekunnen en er plek blijft en komt voor mensen met een ander arbeidsverleden dan in Nederland.

De FNV is al een aantal jaren met dit onderwerp bezig en voormalig wethouder John Willems heeft zich na zijn pensioen met hart en ziel in deze zoektocht gestort. Hij vertelt graag over zijn bevindingen en de plannen die de FNV al ontwikkelde.

aanmelden halloPRO
‘duurzaam & realistisch’

do 23-9 20.30u Cadier & Keer

  Ik meld mij aan voor de Thema-avond Hallo PRO: DUURZAAM EN REALISTISCH op 23 september om 19.30u in Campus Heerdeberg Cadier & Keer
  (* verpicht veld)

  Hoe kun je meedoen met PRO?

  • Geef je op als sympathisant
   het kost niets, maar zo kunnen we je bereiken en als je wilt actief betrekken bij onze events en activiteiten. Je ontvangt ook onze nieuwsbrieven.
  • Geef je op als lid
   dat is nog mooier want zo ondersteun je ons financieel en beslis je mee!